បទ៖ វាលស្រែស្នេហ៍យើង | ច្រៀងដោយ៖ អ៊ឹង ណារី​ + សូ សាវឿន | ចង្វាក់៖ បុលឡឺរ៉ូ

Avarta

0
0