/

បទ៖ ព្រែកឯងអស់សង្ឃឹម

ច្រៀងដោយ៖ ស៊ីន ស៊ីសាមុត

និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ ពៅ ស៊ីផូ

ចង្វាក់៖ Bolero

និពន្ធបទភ្លេង+ទំនុកច្រៀង ៖ កវី ពៅ ស៊ីផូ
សម្រួលតន្រ្តី ៖ ហាស់ សាឡន
ថតក្នុងកាសែត«ពៅ ស៊ីផូ ទី១» ឆ្នាំ 1974
ស្រាវជ្រាវនិងអត្ថាធិប្បាយ ៖ សេង តារា

Flag Counter