/

បទ៖ កុំនឹកអូនអី

ច្រៀងដោយ៖ រស់ សេរីសុទ្ធា

និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ ឯល ប៊ុនណា

ចង្វាក់៖ សារ៉ាវ៉ាន់

និពន្ធបទភ្លេង+ទំនុកច្រៀង+សម្រួលតន្រ្តី ៖ ឯល ប៊ុនណា ថតកាសែតឆ្នាំ 1973 ស្រាវជ្រាវនិងអត្ថាធិប្បាយ ៖ សេង តារា

Flag Counter