/

បទ៖ រាត្រីដែលបានជួបភ័ក្រ្ត

ច្រៀងដោយ៖ ស៊ីន ស៊ីសាមុត និង កែវ សេដ្ឋា

និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ សម្តេច សីហនុ

ចង្វាក់៖ Slow

និពន្ធបទភ្លេង+ទំនុកច្រៀង ៖​សម្តេចឪ នរោត្តម សីហនុ
សម្រួលតន្រ្តី ៖ មែរ ប៊ុន
ថតថាសអំឡុងដើមទ-វឆ្នាំ 1960

Flag Counter