/

បទ៖ ស្ពានឈើអភ័ព្វ

ច្រៀងដោយ៖ ស៊ីន ស៊ីសាមុត

និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ គង្គ ប៊ុនឈឿន

ចង្វាក់៖ Slow

និពន្ធបទភ្លេង+ទំនុកច្រៀង ៖ កវី គង្គ ប៊ុនឈឿន
សម្រួលតន្រ្តី ៖ ហាស់ សាឡន
ថតកាសែតឆ្នាំ 1974
ស្រាវជ្រាវនិងអត្ថាធិប្បាយ ៖ សេង តារា

Flag Counter