/

បទ៖ មួយកំផ្លៀងអនុស្សាវរីយ៍ (ភ្លេងចាស់)

ច្រៀងដោយ៖ ស៊ីន ស៊ីសាមុត + រស់ សេរីសុទ្ធា

និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ វ៉ោយ ហូរ

ចង្វាក់៖ Bolero

និពន្ធបទភ្លេង+ទំនុកច្រៀង ៖ កវី វ៉ោយ ហូរ
សម្រួលតន្រ្តី ៖ ហាស់ សាឡន (ថតឆ្នាំ 1973)
ច្រៀងក្នុងភាពយន្តរឿង «កន្សែងក្រហម» ដឹកនាំរឿង ៖ លី យូស្រ៊ាង
ស្រាវជ្រាវនិងអត្ថាធិប្បាយ ៖ សេង តារា

Flag Counter