អំពីយើងខ្ញុំ

គេហទំព័រនេះបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ២០១៥ ក្នុងគោលបំណងរៀបចំចងក្រងរក្សាទុកនិងផ្សព្វផ្សាយបទចម្រៀងចាស់ៗដែលបានកប់បាត់ជាយូរ សម្រាប់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយបានស្គាល់និងស្វែងយល់។

យើងខ្ញុំសូមអធ្យាស្រ័យទុកជាមុនចំពោះកង្វះខាត ឬកំហុសឆ្គងណាមួយដោយអចេតនា ដែលទាក់ទងនឹងអក្ខរាវិរុទ្ធ ជីវប្រវត្តិ ចំណងជើង ឬឈ្មោះអ្នកចម្រៀងជាដើម។ល។

យើងខ្ញុំសង្ឃឹមនិងជឿជាក់លើប្រិយមិត្តពិតជាចូលចិត្ត ហើយចូលរួមចែករំលែកចំណេះដឹង តាមរយៈបទចម្រៀងនីមួយៗដែលខ្លួនបានដឹងពីប្រវត្តិ ថាតើបទចម្រៀងនោះ និពន្ធដោយនរណា? ច្រៀងដោយនរណា? ឆ្នាំណា? ចំណងជើងអ្វី? ហើយចង្វាក់អ្វី? ដោយអនុគ្រោះ។